Nettó árakat mutat
Bruttó árakat mutat
Adatvédelmi elvek

Adatvédelmi tájékoztató 

A Franco-Trade Kft. (Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15-17., Üzlethelység/telephely: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 7., Tel.: 06 52 541-025, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, mely szerint a személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.


Értelmező rendelkezések a tv. alkalmazása során:
hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kelezéséhez. ” Jelen Webáruházba történő regisztráció során Vevő kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
érintett: „bármely meghatározott, szeméyles adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy”. Jelen esetben regisztrált Vevő.
kezelt adatok köre: Vevő (regisztrált felhasználó)  által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 
adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Franco-Trade Kft., mint Szolgáltató munkatársai, illetve
- Trans-o-flex Hungary Kft., mint szállítmányozó cég munkatársai
adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően,  a Vevő indoklás nélküli kérésére törlésre kerülnek. 

Vevő kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Vevő a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. (elérhetőségek a Webáruház - Kapcsolat - cimke alatt találhatóak) 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 
www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 
Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)